HAVA
Honden AfrichtingsVereniging Aarschot
KKUSH nr: 1015
Terrein gegevens: H.A.V.A. : Honden AfrichtingsVereniging Aarschot Aurheideweg 46,  3200 Aarschot KKUSH : nr.: 1015 - Sectie 1C Trainings-, dagen & uren: De bedoeling is om het geblaf van de honden tegen 22u00 zoveel mogelijk Vrijdagen vanaf 19u00 te beperken en geen overlast te bezorgen voor de buurt. Zondagen vanaf 09u00 (*) 09u00 samenkomst om te gaan speuren. Daarna gehoorzaamheid en verdedigingswerk. (*) Tijdens de zomermaanden, bij warm weer, wordt er meestal afgesproken om het speuren een uurtje vroeger te beginnen.      Door het grote aantal honden en om de 22u regel te respecteren worden er momenteel geen nieuwe leden toegelaten!  Voor meer info kan u steeds terecht op het volgende GSM nummer: 0475 / 474.557
Het   terrein   is   alle   dagen   toegankelijk   en   vrij   te   gebruiken   voor   leden   mits   het   respecteren   van   de   terreinregels,   namelijk; Geen   sigarettenpeukjes   op   of   rondom   het   terrein   -   het   is   niet   toegelaten   de   hond(en)   behoefte   te   laten   doen   op   het oefenterrein,   toegangsweg   of   parking.   Indien   het   accidenteel   toch   gebeurt,   de   hondenpoep   onmiddelijk   verwijderen.   De honden   kunnen   hun   behoefte   doen   in   het   bosje   aan   het   terrein.   Bij   het   verlaten   van   het   terrein,   toestellen   terug   op   hun plaats, het poortje sluiten en vergrendelen met het slot.
Webmaster:       Roger Alaerts Laatste update: 10-sept.2017
Copyright  2016 - Alle rechten voorbehouden - HAVA